Lentvario seniūnija

Telefonas
+370 528 28444
Darbo laikas
8.00-17.00

Paslaugų aprašymai

Paslaugų aprašymai

 

 

2023-09-01

Lentvario seniūnijoje teikiamos šios paslaugos

 1. Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos
 3. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
 4. Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
 5. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas
 6. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Trakų rajono savivaldybės priėmimas
 7. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Trakų rajono savivaldybės išdavimas
 8. Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais
 9. Pažymų, patvirtinančių paskutinę asmens gyvenamąją vietą, išdavimas
 10. Pažymų apie mirusiojo palaidojimo vietą Trakų rajono savivaldybės Lentvario seniūnijų kapinėse išdavimas
 11. Fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymų, skundų ir prašymų Trakų rajono seniūnijoms pateikimas ir nagrinėjimas
 12. Paraiškų – leidimų kasinėjimui kaimiškoje teritorijoje suderinimas
 13. Pažymos dėl pastatų teisinės registracijos išdavimas
 14. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Seniūnijų veiklos dokumentų išdavimas
 15. Charakteristikų išdavimas
 16. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas
 17. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas
 18. Leidimų laidoti Trakų rajono savivaldybės Lentvario seniūnijos kapinėse išdavimas
 19. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui

Paslaugų aprašymai

Atnaujinta 2021-09-06 lentvaris@trakai.lt

Gyvūnų laikymas

 
       

 

2023-09-01

·         Vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatai

·         B1-336 Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. S1-93 buvo patvirtinti Vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatai (toliau – nuostatai).

Nuostatuose nurodyta, kad šunų ir kačių (toliau – gyvūnai) laikytojai, fiziniai ir juridiniai asmenys, laikantys gyvūnus daugiabučiuose namuose, privalo kasmet registruoti gyvūnus.

Gyvūno savininkas norėdamas užregistruoti gyvūną kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamąją vietą. Registracijos metu gyvūno savininkas pateikia gyvūno skiepų pasą ir mokesčio už gyvūną kvito kopiją.

Kasmetinė rinkliava už gyvūnus neįgaliesiems asmenims ir pensininkams yra 1,45 eurų, kitiems asmenims – 2,90 eurų. Gyvūno savininkas kasmetinę rinkliavą turi sumokėti iki gyvūno registravimo seniūnijoje.

Įmoka už gyvūno registravimą turi būti sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą LT247300010112394300, rinkliavos įmokos kodas 53979, mokėtojo kodas – gyvūno savininko asmens kodas.

Prašome kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą dėl gyvūnų, laikomų daugiabučiuose namuose, registracijos.

 

Lentvario seniūnija, tel. tel. (8 528) 28 444 lentvaris@trakai.lt

Atnaujinta 2023-09-01